Røde Kors hjælper ældre i Århus

Nyt samarbejde om støtte til dårligt fungerende ældre. Røde Kors skal etablere besøgstjeneste, der skal tage sig af ældre under og efter indlæggelse.

Frivillige fra Dansk Røde Kors skal hjælpe amt og kommune i Århus med at hjælpe ældre, hvis helbred er så dårligt, at de bliver indlagt, fordi de ikke kan klare sig i eget hjem.

Samarbejdet begynder i morgen på det fælles amtslige og kommunale rehabiliteringsafsnit G4 på Marselisborg Centret. I afsnit G4 afprøver man nye samarbejdsformer indenfor fysisk, psykisk og social genoptræning. Det er målet, at den ældre, efter et tre ugers ophold på G4, igen skal være i stand til at klare dagligdagen i eget hjem.

- Vi ved, at mange af de ældre kursister er ensomme under og efter opholdet på rehabiliteringsafsnittet. For at afhjælpe dette problem har vi indgået samarbejde med Dansk Røde Kors, der vil etablere en besøgstjeneste under ledelse af en frivillig aktivitetsleder, siger rådmand Niels Erik Eskildsen, Århus Kommune.

Århus Kommune har - ligesom mange andre kommuner - en længere tradition for at samarbejde med de frivillige organisationer på det sociale område. Og her viser det sig, at de frivillige er en vigtig ressource og udfylder et vigtigt tomrum, som det offentlige ikke har mulighed for på samme måde.

- Århus Kommune og Århus Amt har i Århus Hospiceprojekt gennem de sidste 2-3 år fået gode erfaringer med at samarbejde med frivillige. De frivillige er på Hospice Søholm flere gange om ugen, og læger og sygeplejersker med ekspertise i smertelindring kan formidle en frivillig hjælper til en døende i eget hjem. De gode erfaringer vil vi gerne udbrede til andre områder - bl.a. rehabiliteringsafsnit G4, siger formand for sundhedsudvalget Carl Johan Rasmussen, Århus Amt.