Randers foregangskommune med undervisning

Når svage og stærke elever mødes, kan der i mindre grupper skabes et positivt undervisningsmiljø til gavn for alle.

Inddeling af skoleklasserne i mindre grupper med svage, mellemstærke og stærke elever kan - målt efter evne til indlæring - styrke indlæringen i folkeskolen markant. Desuden kan det mindske behovet for de omkostningstunge specialklasser og øge trivslen i folkeskoler.

Mange danske folkeskoler har allerede taget det amerikanske indlæringssystem, Cooperative Learning, til sig. I Randers Kommune bruger halvdelen af skolerne allerede Cooperative
Learning.

En af skolerne er Søndermarksskolen med 550 elever og 50 lærere. Alle lærere har været på skolebænken for at lære og at kunne virke efter det særlige system.

Skoleleder Peter Nellemann siger, at han efter tre års brug af det nye indlæringssystem endnu ikke kan sætte konkrete tal på.

- Men vi kan se, at når vi arbejder på denne måde, så kan vi rumme flere elever i den "normale" klasse, siger Peter Nellemann.

Han forklarer, at hvis man inddeler klasser i grupper med fire i hver, så kan en stærk elev, to mellemstærke elever og en svag elev hver især trække hinanden op.

- Det kan ikke lade sig gøre i alle timer og sammenhænge, men ud over det indlæringsmæssige kan det styrke trivslen i klassen og i skolen, siger Peter Nellemann.

Han understreger, at det aldrig bliver helt uundgåeligt at have elever i specialklasser, men omfanget kan reduceres.