Pres på gymnasier

Mange unge må efter sommerferien begynde på et andet gymnasium end det, de søgte ind på.

De østjyske gymnasier er så populære, at et rekordstort antal nye elever efter sommerferien må begynde et andet sted, end de havde håbet. Amtets såkaldte fordelingsudvalg har indtil videre modtaget 132 klager, og en stor del af dem kommer netop fra elever, der ikke har fået opfyldt deres ønske. Fordelingsudvalget er dog langt fra i stand til at hjælpe dem alle, og derfor får nogle elever en transporttid på op til to timer dagligt. Det skriver Jyllands-Posten.

Specielt gymnasierne i Århus har haft mange ansøgere, og det betyder blandt andet, at kommende 1. g'ere fra Skødstrup skal begynde i Randers efter sommerferien.

Århus Amtsråd har besluttet at opføre et nyt gymnasium i Egå, og det vil kunne optage elever fra 2006. Desuden vil eksisterende gymnasier blive udvidet i de kommende år.