Politikere siger ja til krematorie-varme

Politikere i Randers er næsten enige om, at overskudsvarmen fra det lokale krematorium skal bruges som fjernvarme.

På et møde i økonomiudvalget var medlemmerne næsten enige om at anbefale, at overskudsvarmen fra Randers Krematorium skal bruges som fjernvarme.

- Etisk råd siger god for det, og vi vil ikke gøre os klogere end dem, siger borgmester og formand for økonomiudvalget Henning Jensen Nyhuus (S) til Randers Amtsavis.

Byrådet i Randers Kommune skal dog tage endelig stilling til sagen, inden varmen fra krematoriet er klar til at havne i de kronjyske stuer. Kun den radikale Mogens Nyholm var på økonomiudvalgets møde forbeholden, ligesom han var det efter behandlingen af samme sag i miljø- og teknikudvalget.

Diskussionen om, hvorvidt varmen skal udnyttes som fjernvarme eller ej, skyldes, at Randers Krematorium på grund af skærpede miljøkrav skal have etableret udstyr, så røgen renses mere effektivt.

Senest næste år skal der være fundet en løsning, og det mest enkle - og billige - er at udnytte krematoriets overskudsvarme til opvarmning.

For at imødekomme de nye og skrappere miljøkrav kan politikerne alternativt vælge at anlægge et køletårn og en såkaldt akkumuleringstank ved siden af krematoriet. Denne løsning er mere end en halv million kroner dyrere, end hvis man vælger at udnytte overskudsvarmen til fjernvarme.