Plejesag: Indkalder til møde

Pårørende, beboere og medarbejdere er indkaldt til et orienteringsmøde efter kritik af ældreplejen.

Genrefoto.

De seneste ugers kritik af de ældres forhold i plejeboligerne Hestehavehusene i Århus har tilsyneladende også vakt opsigt blandt personale og ledelse andre steder i byen.

Således er samtlige beboere i plejeboligerne Madsbjerg i aften indkaldt til et orienteringsmøde sammen med deres pårørende. Her vil de ifølge indbydelsen bliver orienteret om den seneste tids mediebevågenhed.

Ifølge indbydelsen handler mødet fortrinsvis om situationen på Hestehavehusene. TV 2 l ØSTJYLLAND har dog kendskab til et klagebrev, som flere pårørende i fælleskab har sendt til den anvarlige rådmand for ældreområdet i Århus, Niels Erik Eskildsen (SF). I brevet retter de pårørende en kraftig kritik af ledelsen på Madsbjerg.

Det er uvist, hvorvidt beboerne og deres pårørende vil blive orienteret om klagebrevet på aftenens møde.