Pernille-sagen: Bevis brændt

Vigtigt spor i sag om 14-årigs mystiske død er efter alt at dømme brændt

Et af de vigtigste spor i sagen om 14-årige Pernille Oldenborg Linds mystiske død i 2006 i Galten er efter alt at dømme blevet brændt.

Dermed er en afgørende mulighed for at sikre centrale spor i den mulige drabssag endegyldigt forpasset, skriver dagbladet B.T.

Den 14-årige skolepige blev i juni 2006 fundet hængende i et kraftigt lagen i sit hjem i Galten. Hidtil har sagen været henlagt som et selvmord, men Østjyllands Politi genoptog i sidste uge sagen efter en række artikler i B.T. om den mangelfulde efterforskning.

Lagnet blev - som eneste mulige spor - taget med til nærmere undersøgelser af Østjyllands Politi, men dokumenter i sagen afslører, at lagenet siden er forsvundet, enten hos politiet eller hos Retsmedicinsk Institut.

Lagen destrueret
Statsobducent Annie Vesterby erkender i et brev til den døde piges familie, at "det har ikke været muligt for mig at klarlægge, hvad der er sket med det omtalte lagen. Jeg vil formode at det er destrueret," skriver hun.

Den pensionerede vicekriminalinspektør Niels Kjøller fra Hvidovre, der blandt andet stod for efterforskningen af Peter Lundins tre-dobbelte drab og har deltaget i opklaringen af flere andre drabssager, siger:

- Med den drejning sagen har taget, er det meget uheldigt, at det lagen er væk. Meget tyder efterhånden på, at Pernille blev dræbt og hængt op for at skjule det, og hvis det er tilfældet, kan gerningsmanden meget vel have afsat spor på lagenet. Derfor smider man heller ikke sådan noget væk. Det er umuligt at sige med sikkerhed, om det havde gjort en forskel, men det skulle have været grundigt undersøgt, og det er umuligt nu, siger Niels Kjøller.

Han bakkes op af Ole Brockmann, der i mange år fungerede som kriminaltekniker hos Københavns Politi. I 2009 udgav han bogen 'Fældende beviser' om tekniske undersøgelser af gerningssteder.

- Når personer findes hængt på atypiske måder, er det materiale, de hænger i, et meget vigtigt bevis. Det skal klarlægges, om de overhovedet kan have hængt sig selv i det på den måde, de blev fundet. Og hvis der er mistanke om en forbrydelse, skal et lagen som det fra Pernilles sag samtidig undersøges på kryds og tværs for tekniske spor. Det kan eksempelvis indeholde tøjfibre, hår og dna fra en gerningsmand, siger Ole Brockmann.

Han understreger, at han ikke kender Pernille-sagen i detaljer og derfor udtaler sig generelt.

En helt ny teknik udviklet i Skotland ville desuden have gjort det muligt at undersøge det store bomuldslagen for fingeraftryk.