Omstridt anlæg måske til Grenaa

Borgmester Gert Schou er meget positiv overfor et anlæg for bioethanol, som har vakt stærke protester ved Studstrup.

Borgerne i Studstrup, som har protesteret højlydt mod Elsams planer om at placere et anlæg til produktion af bioethanol ved Studstrupværket, slipper måske for den uønskede nabo.

Århus Amts udvalg for Miljø og Teknik besluttede i går at få undersøgt både en mulig placering af anlægget ved Grenaa og ved Studstrup.

Og mens Studstrup-planen kun har vakt modstand i lokalområdet, er Grenaas borgmester, Gert Schou (S), anderledes positivt indstillet.

- Grenaa vil være et af de bedste steder i landet at placere et bioethanol-anlæg, og det vil have en meget positiv betydning for beskæftigelsen, siger han.

LÆS OGSÅ:<STRONG><A href="http://www.tv2oj.dk/nyhe_nyhed_s.asp?newsID=14253">Byråd protesterer mod energi-anlæg </A>(18/5-2006)</STRONG>