Omstridt aftale er lovlig

I dag, mandag, har Statsforvaltningen slået fast, at Randers Kommune ikke har handlet i strid med lovgivningen

Louise Høeg Jensen (V), Lars Søgaard (V) og Anders Buhl-Christensen (V) har fået ordførerposter i Randers efter omkonstitueringen.

Da et flertal i Randers byråd vedtog at ændre kommunens styrelsesvedtægt og gennemføre en omkonstituering, var det lovligt.

Det har Statsforvaltningen meddelt mandag, hvor de blandt andet skriver:

- Det er Statsforvaltningens opfattelse, at Randers Kommune ikke handler i strid med lovgivningen ved vedtagelse af den foreslåede ændring af kommunens styrelsesvedtægt.

Se: Klager til statsforvaltningen

- Det er endvidere Statsforvaltningens opfattelse, at det ikke er i strid med lovgivningen, at der gennemføres en omkonstituering som følge af vedtagelsen af den foreslåede ændring af styrelsesvedtægten, står der i forvaltningens resumé.

Statsforvaltningen vælger derfor ikke at gøre mere i sagen.

Se: Borgere: Et nummer for groft

Det var byrådsmedlem Bjarne Overmark fra Beboerlisten i Randers Kommune, der sammen med byrådsmedlemmerne Kim Kristensen (Beboerlisten), Jens Laursen (Beboerlisten), Daniel Madié (Kons.) og Kasper Fuhr Christensen (Velfærdslisten), havde anmodet Statsforvaltningen om at se nærmere på den beslutning, som et flertal i Økonomiudvalget traf om at ændre i styrelsesvedtægten.

Se: Det betyder ny Randers-aftale

Statsforvaltningen skriver, at man ikke finder grundlag for at antage, at ændring af styrelsesvedtægten alene gennemføres med henblik på at reducere et eller flere byrådsmedlemmers politiske indflydelse på bestemte sagsområder.

- Jeg er tilfreds med afgørelsen. Statsforvaltningen har anerkendt, at den fremgangsmåde, vi valgte, var lovlig, siger Claus Omann Jensen (V), borgmester i Randers Kommune, i en pressemeddelelse.