Nye regler for skibstrafikken: Luftforureningen er halveret

Vores luft er blevet renere, viser nye målinger. En af hovedårsagerne er, at skibe i de danske farvande skal overholde skærpede krav

03:38

1 af 2

Måske kan borgerne på Anholt ikke sådan umiddelbart mærke det, men luften er faktisk blevet væsentlig meget renere. Der er sket et fald på hele 60 % i svovldioxid i luften for at være helt nøjagtig.

- Anholt er et sted, der er tæt på trafikruterne, og er derfor meget påvirket af luftforurening fra skibene, forklarer seniorforsker på Center for Miljø og Energi på Aarhus Universitet, Thomas Ellermann.

Afgifter skal få bilerne ud af Aarhus

Ifølge ham er det nye skærpede regler for, hvor meget svovl skibenes brændstof må indeholde, der skal have æren for faldet i forureningen. Regler som Søfartsstyrelsen gennem kontrol sørger for ikke bliver overtrådt.

- Det sker blandt andet gennem kontrol af kvitteringen på den sidste olie, der er brugt. Vi skal sikre, at de miljøpåvirkninger, som svovl gør ved dyr og mennesker, bliver overholdt, siger skibsinspektør Rasmus Walther.

Betyder meget for folkesundheden

Fra politisk side er der glæde at spore over faldet i luftforureningen.

- Det betyder rigtig meget for folkesundheden, så det er positivt, at de nye regler giver en forbedring. Vi skal fortsat sikre, at skibene overholder reglerne, lyder det fra miljøminister Eva Kjer Hansen (V).

Alt for mange sodpartikler: Råd kritiserer luftforurening i Aarhus

Hun har derfor også sat marinespecialister på opgaven at få skibstrafikken til at følge miljøkravene. Herfra laves der omkring 150 kontrolbesøg årligt. Det skønnes, at hvis succesen fortsætter, så sparer samfundet op mod 120 milliarder kr. som skulle være gået til folk, som bliver syge af forureningen.

Du kan se hele indslaget om faldet i luftforeningen øverst på siden.