Ny kommune skal hedde Frijsenborg

Den kommende fusion af Hadsten, Hammel og Hinnerup kommuner skal formentlig opkaldes efter Frijsenborg Gods.

Det første nye østjyske kommunenavn ser ud til at være klar.

Hadsten, Hammel og Hinnerup Kommune har længe arbejdet med planer om at slå sig sammen, men indtil videre har det være et åbent spørgsmål, hvad den nye kommune skal hedde.

Nu er de tre kommuner imidlertid blevet enige om at at lade sig inspirere af godset Frijsenborg, der ejer arealer i samtlige af de tre nuværende kommuner.

Den nye storkommune får derfor sand- synligvis navnet Frijsenborg Kommune, og lensgreve Bendt Wedell har allerede sagt, at han er positiv over for ideen.