Ny institution og nyt varmt bassin

Også gode nyheder i budgetforlig

Foto: Colourbox

Et enigt byråd i Syddjurs Kommune blev torsdag enig om et budgetforlig, der rummer store besparelser.

Ifølge politikerne skal der især spares på vedligeholdelsen af vejene samt i kommunens administration.

Se: Budgettet på plads

Der er dog også gode nyheder i budgettet for næste år.

Således er der blandt andet blevet afsat 4,5 mio. kr. til en ny daginstitution i Thorsager, ligesom 6,8 mio. kr. er øremærket til et nyt varmvandsbassin i Tirstrup til de ældre.

Nedenfor kan du se en række af de kommende anlægsinvesteringer i 2014 i Syddjurs Kommune:

 • Det oprindeligt afsatte anlægsbudget på 36,8 mio. kr. i 2014 og 2015 til sammenlægning og renovering af administrationsbygningerne i Hornslet og Ebeltoft reduceres med 4 mio. kr. i 2015. Reduktionen er en rammereduktion, der udmøntes af direktionen.
 • 6 mio. kr. i 2014 og yderligere 13 mio. kr. fordelt over overslagsårene til investeringer på skoleområdet som følge af implementeringen af skolereformen.
 • På dagtilbudsområdet er der afsat 6,5 mio. kr. til strukturændringer. Udvalget for Familie og Institutioner fremlægger forslag til byrådet med forslag til udmøntning af investeringer der medfører størst kvalitetsforbedringer for børn og personale samt medfører rationaler i den daglige drift.
 • På daginstitutionsområdet er afsat 4,5 mio. kr. til ny institution i Thorsager.
 • På ældreområdet er der afsat 6,8 mio. kr. til etablering af varmvandsbassin i Tirstrup samt 11,5 mio. kr. i 2014 til etablering af dagcenter ved Søhusparken.
 • Til investeringer i velfærdsteknologi er der i 2014 afsat 4,6 mio. kr. samt yderligere 6,4 mio. kr. i overslagsårene.
 • Til etablering af cykelsti fra Hornslet til Løgten i samarbejde med Aarhus Kommune er der afsat 3,1 mio. kr. Derudover er der afsat 1,1 mio. kr. i 2014 og 3 mio. kr. i 2015 til cykelsti mellem Skrejrup og Thorsager.
 • Der arbejdes vedholdende på at staten anlægger den manglende cykelsti på færgevejen i Ebeltoft.
 • Renovering af gadebelysning 4 mio. kr. i 2014 og yderligere 15 mio. kr. i overslagsårene.
 • Til energibesparende foranstaltninger og bygningsrenoveringer er der afsat 6,5 mio. kr. i 2014 og yderligere 30 mio. kr. i overslagsårene.
 • Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2014 til medfinansiering af kunstgræsbane i Rønde.
 • Der er afsat en pulje på 1,7 mio. kr til landsbyfornyelse.
 • Der er afsat i alt 17 mio. kr. i 2014 og 2015 til nyt bibliotek og nyt borgerhus i Kolind. Der er forudsat lokal medfinansiering.
 • Der er afsat 5 mio. kr til fornyelse af Hotellet i Rønde.

Kilde: Syddjurs Kommune