Nu er der jagt på mårhunden

Uklart hvor udbredt mårhunden er i Østjylland

I takt med at høstmaskinerne i den kommende tid rydder markerne for korn, er det på tide at holde øje med mårhunden. Hvor udbredt den er i Østjylland er ikke klart, men Naturstyrelsen og Jægerforbundet har etableret et samarbejde, der har som målsætning at udrydde den senest i 2015.

Forskningschef Carsten Riis Olesen, Vildtforvaltningsskolen på Kalø siger til Århus Stiftsidende, at der blandt andet på Djursland er ideelle vilkår for mårhundene med fugtige dalstrøg med skjulesteder og mange vade- og andefugle.

Mårhunden skjuler sig for det meste om dagen og er aktiv om natten. De er meget udbredte i Vestjylland, men er også observeret i Østjylland. I hvor stort omfang er noget usikkert, blandt andet fordi de ofte forveksles med grævling eller mår.

Mårhunden er et alsidig og effektivt rovdyr, der ligesom minken og vaskebjørnen, kan udkonkurrere hjemmehørende rovdyr med en lignende levevis f.eks. ræv og grævling. Den kan udgøre en trussel mod fugle og små pattedyr. Mårhunden kan være bærer af rabies, men også af en farligere bændelorm, der i værste tilfælde kan være dødelig for mennesker.

Læs mere om indsatsen mod mårhunde og hvad man skal gøre, hvis man ser en, her