Norddjurs vil af med blodpapirer

Uden at vide det har skatteborgerne i Norddjurs investeret i lande, der har store problemer med menneskerettighederne

Avisen Kommunen kunne for nylig fortælle, at Norddjurs Kommune er en af de danske kommuner, der har sat skattekroner i højrente-obligationer fra blandt Pakistan og Demokratiske Republik Congo. Det er begge lande, der er præget af overgreb mod forskellige minoritetsgrupper.

Ifølge DR Østjylland mener den socialdemokratiske borgmester Jan Pedersen derfor, at det er nødvendigt med et sæt etiske regler.

- Vi er i et krydsfelt, hvor vi på den ene side skal forrente kommunens likvide beholdning økonomisk fornuftigt, og samtidig skal vi ikke have blod på hænderne, forklarer han.

De nye regler forbyder investeringer i miner, klyngebomber og biologiske og kemiske våben. Desuden skal investeringerne overholde FNs seks etiske principper for investeringer.

- Det drejer sig for eksempel om børnearbejde, og hvordan man praktiserer menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljø- og antikorruptionsspørgsmål, siger han.

Norddjurs Kommune har anbragt næsten 100 millioner kroner i 2 investeringsforeninger, og den ene af dem, Sydinvest, bliver kommunen nødt til at droppe for at kunne leve op til de nye etiske regler.

Jan Pedersen er godt klar over, at de etiske regler er besværlige.

- Men hvis vi ikke manifesterer det ønske for vores formueforvaltning, så er vi med til at understøtte noget, som vi ikke kan lide som samfund og kommune, siger han.

Kilde: DR Østjylland