Nej til affald i fredet skov

Åkjær Gods syd for Odder vil placere byggeaffald i en skov. Naturklagenævnet afviser ønsket.

Naturklagenævnet siger blankt nej til ønsket fra Danmarks tredjestørste gods, Åkjær syd for Odder, om en såkaldt oplagsplads til bl.a. byggeaffald, tønder med spildolie mm. i et fredet område.

Fredningsnævnet for Århus Amt afviste sidste år en dispensation fra naturbeskyttelsesloven om at lovliggøre godsets oplagsplads, da den ligger i fredskov. Amtet konstaterede ved besigtigelse, at der var tale om en oplagsplads med husholdnings- og byggeaffald, byggematerialer, hårde hvidevarer, tønder med spildolie samt sand og mursten.

Godsejer Johan Koed Jørgensen mener, at afgørelsen strider mod hensynet til driften som moderne landbrugsejendom, og at pladsen på 3000 kvadratmeter er placeret et sted, hvor den er til mindst mulig gene. Men Naturklagenævnet afviser godsejerens påstand om, at oplagspladsen desuden har været der før fredningskendelsen. Ligesom nævnet slår fast, at fredningen fra 1977 skal bevarearealerne i deres daværende tilstand.

Dermed kan Århus Amt nu kræve, at ÅkjærGods fjerner oplagspladsen. /ritzau/