Naboer frygter ny bodega

Giver støj og uro i området, mener beboere

En række beboere i Langå frygter udsigten til at blive naboer til en ny bodega.

Ifølge Radio Alfa har Randers Kommune modtaget en ansøgning fra en restauratør, der ønsker at åbne et værtshus på adressen Søvej 1C i Langå. Værtshuset skal have plads til 40 gæster.

De indkomne bemærkninger drejer sig primært om bekymring for støj, uro og utryghed i området, erfarer Radio Alfa.

Et flertal i Randers Kommunes miljø- og teknikudvalg har allerede godkendt projektet ifølge planloven. Restauratøren mangler dog stadig en alkoholbevilling samt en byggetilladelse til ombygning.