Mindre pleje - mere bureaukrati

Plejepersonale bruger mindre tid på ældre

Mindre tid til pleje og mere tid til registrering og bureaukrati. Sådan er det gået i blandt andet Favrskov de seneste år, selvom det er stik imod regeringens målsætning.

Nye tal fra FOA viser, at plejepersonalet i 13 ud af 19 midtjyske kommuner brugte mindre af deres samlede arbejdstid ude hos borgeren i 2009 sammenlignet med to år tidligere. I samme periode steg den tid, som medarbejdere i hjemmeplejen hver dag bruger på registrering og dokumentation. Det viser en tidligere undersøgelse blandt FOAs medlemmer i hele landet.

Tendensen ses tydeligst i Favrskov Kommune, hvor 17,2 procent mindre af arbejdstiden bliver brugt ude hos borgerne og i Herning, hvor borgerkontakten fylder 13,1 procent mindre. 

- Jeg kan godt frygte, at en del af den tid, som personalet kunne bruge hos den enkelte borger drukner i ekstra registreringer. Jeg hører ofte fra vores medlemmer, at de skal registrere ting, bare fordi PDA'en kan, men de ved ikke, hvad oplysningerne skal bruges til," siger Karen Stæhr, formanden for FOAs social- og sundhedssektor i en pressemeddelelse.

- De ældre får ikke den hjælp, støtte og pleje, de har brug for, og medarbejderne får en stresset hverdag, hvor der ikke er tid til kerneopgaverne," siger hun.

I enkelte kommuner er udviklingen gået i den anden retning. I Midtjylland er Struer i front. Her går 13,7 procent mere af arbejdstiden til at pleje og hjælpe borgerne i 2009 sammenlignet med 2007.

Kommunernes brugertidsprocenter stammer fra tal, som kommunerne har opgjort til Indenrigs- og sundhedsministeriet.