Miljøminister vil ikke tømme Tange Sø

Danmarks Største kunstige sø, Tange Sø ved Gudenåen, bliver ikke tømt foreløbig

Danmarks Største kunstige sø, Tange Sø ved Gudenåen bliver ikke tømt foreløbigt.

Miljøministeren går dermed imod krav fra grønne organisationer om at tømme søen.

Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund har længe krævet at Danmarks største kunstige sø, Tange Sø ved Gudenåen bliver tømt af hensyn til naturen og Gudenåens laksebestand. Men ifølge Midtjyllands Avis, er miljøminister Connie Hedegaard (Kons) tæt på at give søen ti års yderligere levetid.

Der kan gå op til ti år
Miljøministeriet oplyser til avisen, at ministeren har samme holdning til sagen, som hun tidligere har meldt ud, og det er i grove træk, at der kan gå op til ti år, før der sker noget med den omstridte sø, der ligger tæt ved landevejen mellem Århus og Viborg.

Ministeriet har sat et arbejde i gang med en lakseplan, der skal hjælpe de akut truede laksebestande i Storå, Skjern Å, Varde å og Ribe Å. Derfor er der her, at indsatsen for laksen
koncentreres i første omgang. Siden skal der ses på bl.a. Gudenåen for at vurdere, hvad der findes af muligheder for at genoprette den oprindelige laksebestand.

Lovforslag på vej
Miljøministeren skal inden sommerferien komme med et lovforslag for Danmarks største vandkraftværk, Tangeværket ved Bjerringbro, der har skabt den 13 km lange Tange Sø. Kraftværkets produktionstilladelse udløber til januar, og derfor skal det afgøres politisk, om det kan fortsætte.

Danmarks Naturfredningsforenings repræsentantskab pegede i weekenden på et totalt stop for vandkraften og en gradvis tømning af Tange Sø som måden at hjælpe naturen og laksen i Gudenåen på. Det støttes af Danmarks Sportsfiskerforbund, der i mange år har kæmpet mod Tangeværket. Fiskerne mener, det ligger som en prop i Gudenåen og hindrer laksen i at svømme frit.

Tømning vil sikre dyrelivet
Ved at føre Gudenåen tilbage til sit naturlige løb vil naturfredningsforeningen sikre dyre- og plantelivet ved Gudenåen, som foreningen betegner som et nationalt klenodie. Tømningen af søen på 500 hektar eller mere end 680 fodboldbaner foreslås gennemført over fire-fem år.

Ifølge en ny rapport fra konsulentfirmaet COWI vil kun en fuldstændig genskabelse af Gudenåens oprindelige løb og en tømning af Tange Sø kunne leve op til kravene i bl.a. EU's Vandrammedirektiv.