Merit-ordning skal optimeres

Flere skal optages på merit

Inden længe vil regeringen fremlægge sit forslag til en SU-reform, der foruden en beskæring af SUen også vil tælle initiativer, der har til formål at uddanne flere unge via merit.

Uddannelsesminister Morten Østergaard (R) vil have universiteterne til at gøre langt mere for at effektivisere merit-processen for de studerende.

- Systemet skal være mere fleksibelt, hvis man for eksempel har en bachelorgrad og gerne vil have en relevant kandidatgrad på universitetet. Det er for svært at få overført merit, som det er i dag, og det forsinker de studerende. Så regeringen ønsker en mere effektiv merit-ordning, sagde Morten Østergaard på et debatarrangement på Aarhus Universitet onsdag aften.

At få merit overført er i dag en manøvre, der for nogle studerende kræver helt op til et halvt eller et helt år med suppleringskurser, og Lauritz B. Holm-Nielsen, rektor på Aarhus Universitet, erkender, at universiteterne kan blive mere effektive, men slår samtidig fast, at et mere fleksibelt system ikke må gå ud over kvaliteten. Han opfordrer desuden de studerende til at tilrettelægge deres uddannelser bedre.

På debatmødet på Aarhus Universitet sagde han:

- Det er vigtigt, at man selv tager ansvar. Man skal jo have nogle forudsætninger for at kunne gennemføre den overbygning, man søger ind på. Så jeg mener ikke, at de manglende godkendelser af merit udelukkende er et universitetsansvar. De studerende har også et ansvar.

Hos Enhedslisten hilser man på ingen måde regeringens forslag om at skære i SUen velkommen, men støtter gerne uddannelsesministerens skærpede krav til universiteterne, når det gælder flere og hurtigere merit-overførsler.

- Mange studerende får ikke merit for deres udlandsophold eller praktikophold, som det er nu. Det gør jo, at de bliver forsinkede. Så i stedet for at lave besparelser på SUen, skal vi blandt andet gøre uddannelsessystemet mere fleksibelt ved bedre merit-ordninger, siger uddannelsesordfører Rosa Lund (Ø) til Berlingske Nyhedsbureau.