Massegrav ved Mossø

Arkæologer fra Skanderborg har gjort enestående fund

Genrefoto.