Marselis-tunnel uden finansering

Aarhus Kommune mangler op mod 700 mio. kr. til tunnel-projektet

Aarhus Kommune er i fuld gang med at bygge og grave ud til den kommende Marselis-tunnel. Men selvom projektet er i gang, mangler der fortsat finansiering, skriver Ingeniøren.  

Den første del af projektet er skudt i gang, og entreprenører arbejder lige nu på at lave en ny vejbro over Viby Ringvej, nye tilkørselsramper til motorvejen og en udvidelse af Åhavevej. Desuden skal jernbanebroerne ved Langenæstunnelen erstattes af nye.

Men projektets anden - og dyreste - del, selve tunnelen, er der stadig stor usikkerhed om. For Århus Kommune mangler stadig at finde 700 mio. kr. til det 1,6 mia. kr dyre projekt. I april afslog EU nemlig at give 380 mio. kr, som kommunen havde søgt om - blandt andet fordi der ikke var helt klarhed over, hvor resten af pengene skulle komme fra.

Ifølge rådmand Laura Hay (V) har kommunen dog allerede gang i en ny ansøgning, og man forhandler desuden med Århus Havn om deres bidrag til projektet, så hun forventer stadigt, at tunnelen kan være klar i 2015.