Liste: Mest søgte uddannelser

Nogle uddannelser får tusindvis af ansøgninger og andre får næsten ingen. Her er de mest og mindst søgte på landsplan, hvor også flere østjyske optræder

Mens nogle videregående uddannelsesinstitutioner skal navigere igennem stakke af ansøgninger, får andre ganske og må dreje nøglen om.

Medicin- og jurastudierne er i den mest eftertragtede halvdel, og uddannelser på de danske erhvervsakademier er i den mindst ansøgte.

Her er en oversigt over de uddannelser, der har modtaget flest og færrest ansøgninger.

De mest søgte:

- Medicin på Syddansk Universitet: 2627

- Sygeplejerske på Professionshøjskolen Metropol: 2531

- Medicin på Københavns Universitet: 2482

- Jura på Københavns Universitet: 2408

- Medicin på Aarhus Universitet: 2377

De mindst søgte studier:

- Produktionsteknolog på Erhvervsakademi Kolding: Ti ansøgere. Studiet bliver oprettet.

- VVS-installatør-uddannelsen på University College Nordjylland: Tre.

- Installatør, stærkstrøm på Erhvervsakademi Dania: Tre.

- Diplomingeniøruddannelsen i forsyningsteknik i vand, spildevand og fjernvarme på VIA University College: Syv ansøgninger. Studiet blev ikke oprettet.

- VVS-installatør-uddannelsen på Erhvervsakademi Dania: Syv ansøgninger.

Kilder: Uddannelses- og Forskningsministeriet.