Lærere vrede over forlig

De århusianske skolelærere er utilfredse med, at de skal arbejde mere til samme løn.

3200 århusianske folkeskolelærere er inviteret til stormøde i aften.

Århus Lærerforening har indkaldt til mødet, fordi foreningen er utilfreds med det budgetforlig, kommunens politikere vedtog i sidste uge.

Forliget betyder blandt andet, at lærerne skal undervise mere, uden at de får mere i løn, og at lokale lønaftaler mellem skole- forvaltningen og Århus Lærerforening skal opsiges og genforhandles.

Århus Lærerforening understreger, at den ikke ønsker arbejdsnedlæggelser. På aftenens møde i Århus Stadionhal skal medlemmerne i stedet tage stilling til, om de skal gennemføre forskellige protest- aktioner.

TV 2 / ØSTJYLLAND sender direkte fra stormødet i aftenens udsendelse klokken 19.30.