Kunne ikke bevise komplot

Det var alt-eller-intet for politiet i sag mod tidligere direktør for Sparekassen Kronjylland i Randers

Bagmandspolitiets teori var, at det var nøje planlagt, da en gruppe bankfolk, et par hustruer og bekendte tjente millioner af kroner på at handle med en bankaktie og to obligationer.

Men historien brasede sammen, da den kom til eksamen. De otte tiltalte blev alle frifundet.

Blandt de tiltalte var en tidligere direktør for Sparekassen Kronjylland med hovedsæde i Randers. Derudover var også topfolk fra Ebh Bank og Morsø.

I Retten i Hjørring var anklagerne ikke i stand til at bevise, at de otte tiltalte havde lagt en plan eller indgået en aftale om at presse kursen på tre papirer op på et kunstigt højt niveau.

Fra begyndelsen havde de to anklagere fra Bagmandspolitiet nærmest lagt op til, at det var alt-eller-intet.

Se: Bankbosser er blevet frifundet

Omdrejningspunktet for tiltalen var nemlig, at købene og salgene af værdipapirerne var sket som led i en samlet plan - som de otte vidste besked om, og som de havde hver sin rolle i.

Men beviserne er ikke tilstrækkelige, konstaterer retten. Og det kan ikke afvises, at handlerne havde legitime formål.

Undervejs i den langvarige sag har forsvarerne koncentreret sig om, hvorvidt der var en samlet plan eller aftale.

Dette fokus har retten taget hensyn til - og har derfor ikke taget stilling til, om nogle af de enkelte transaktioner kunne udgøre strafbar kursmanipulation, fremgår det af rettens pressemeddelelse.

I den omfattende sag har der siddet to juridiske dommere og tre domsmænd på podiet i retssalen.

Kun en enkelt har ladet sig overbevise af Bagmandspolitiets påstand - og kun et stykke af vejen.

Se: Tidligere bankboss får dom

Mindretallet mener for eksempel, at tre af de otte mænd er skyldige i kursfup med hensyn til handel med aktier i Vestjysk Bank, og at tre begik mandatsvig.

Som nævnt var tiltalen bygget op på påstanden om en aftale eller en fælles plan om at manipulere kursen i vejret. Dermed scorede de involverede en gevinst på over seks millioner kroner.

Dernæst var det ifølge tiltalen planlagt, at de for dyre værdipapirer blev solgt til Ebh Fonden, Morsø Sparekasse Fonden og Icarus Invest, som nogle af de tiltalte styrede. De to fonde og selskabet blev dermed påført tab på mere end 10 millioner, lød påstanden.