Kristina smidt ud af Danmark

18-årige Kristina Fernos skal forlade Danmark snarest muligt

18-årige Kristina Fernos' familie bor i Horsens, men hun skal selv rejse til Ukraine så snart, det er muligt.

Det har Udlændingestyrelsen besluttet, og den beslutning blev torsdag stadfæstet af Udlændingenævnet, som familien havde klaget til.

Se: Kristinas stedfar: Vi er desperate

TV 2 | ØSTJYLLAND har tidligere fortalt om Kristina Fernos, som bor med sin mor, stedfar og lillesøster i Horsens. Hendes mor er fra Ukraine, mens stedfaren er fra Danmark.

Se: Vil sende 18-årig ud af landet

I afgørelsen fra Udlændingenævnet, som TV 2 | ØSTJYLLAND er i besiddelse af, står der blandt andet:

- Udlændingenævnet finder, at der ikke i denne sag foreligger sådanne helt særlige omstændigheder, at der er grundlag for at tillægge klagen opsættende virkning. Såfremt Deres klient ikke allerede er udrejst, påhviler det Deres klient straks at udrejse af landet.

Se: Politikere: Lad Kristina blive

Familien har klaget til Udlændingestyrelsen og ønskede med klagen til Udlændingenævnet, at Kristina Fernos kunne blive i Danmark, til der var truffet afgørelse i sagen. Det er altså nu blevet afvist.

Familien har endnu ikke taget stilling til, hvordan de vil reagere.