Kineserbesøg på Kamstrup

Besøg fra venskabsby skal øge eksport

01:50

1 af 2