Kæmper for et trinbræt

Toget skal standse i Laurbjerg

Der bør etableres et trinbræt ved jernbanen i Laurbjerg.

Det mener Favrskov Kommune, der i dag officielt har søgt om støtte til at etablere trinbrættet. Støtten skal komme fra Trafikstyrelsens pulje til projekter, der forbedrer den kollektive transport i yderområderne.

Et trinbræt i Laurbjerg, der ligger mellem Langå og Hadsten, vil blive et stop på den regionale togforbindelse på strækningen Aarhus-Viborg-Struer.

Det nye trinbræt vil ifølge Favrskov Kommune være med til at forbedre den kollektive trafikbetjening i området og sikre hurtige forbindelser til blandt andet Aarhus og Viborg.

- Etablering af trinbrættet og togforbindelse til de større byer i omegnen vil gøre Laurbjerg mere attraktiv for borgerne, som vil få bedre muligheder for at anvende kollektiv trafik til pendling og fritidsformål, siger borgmester i Favrskov Kommune Nils Borring (S) i en pressemeddelelse.

Se: Håb om trinbræt i Laurbjerg

- Der vil også blive bedre tilgængelighed til ungdomsuddannelserne i nabobyerne fra Laurbjerg. På længere sigt kan jernbanebetjeningen også medvirke til at tiltrække borgere og erhverv til Laurbjerg, så byen fastholdes som en aktiv by i udvikling.

Et trinbræt i Laurbjerg vil koste 10,8 mio. kr. at etablere. Heraf skal kommunen betale halvdelen. Det forventes, at cirka 30.000 passager vil benytte stoppestedet hvert år.