K: Nej, tak til heldagsskole

Konservative er imod regeringens udspil

Det Konservative Folkeparti i Aarhus er imod en heldagsskole. Det vil fratage familier deres frihed til vælge, hvad deres børn skal bruge deres fritid på, lyder meldingen.

Regeringen har lagt op til, at skolebørn skal i en såkaldt heldagsskole, hvor de er på skolen, i hvad der svarer til en arbejdsdag.

Men det Konservative Folkeparti har ikke megen fidus til udspillet.

- Hvorfor skal man fra statens side bestemme over familiernes sparsomme fritid? Hvorfor fratage forældrene ansvaret for deres børn og disses fritid? Konservative værner om familien og dens værdier, vi siger ja til familien, men nej til heldagsskolen, siger byrådsmedlem for Det Konservative Folkeparti i Aarhus Anne Mette Villadsen.

Nej til tvang

Ifølge udspillet fra regeringen skal der være lektielæsning på skolen efter endt undervisning. Men her mener de Konservative, at der skal mere faglighed ind i undervisningen i stedet for flere timer på skolen.

- Der er naturligvis børn, der har brug for ekstra lektiehjælp, og derfor støtter vi også op omkring de lektiecaféer, som allerede bliver afholdt af SFO'erne rundt omkring på skolerne, men det er ikke noget, alle børn skal tvinges til i skoletiden, siger Anne Mette Villadsen.