Intelligent armbånd

Forskere udvikler intelligent armbånd, der kan hjælpe mennesker med særlig risiko for at dehydrere

Forskere og fagfolk ved Ingeniørhøjskolen i Aarhus og Aarhus Universitet er nu på vej med et intelligent armbånd til ældre, der drikker for lidt.

- Dehydrering er en meget udbredt tilstand i befolkningen med en stærk overrepræsentation hos ældre. Symptomerne kommer allerede efter tab af to procent af den normale vandvolumen i kroppen. Det kan for eksempel være hovedpine, svimmelhed og hukommelsesvanskeligheder, siger Finn Overgaard Hansen, som leder Ingeniørhøjskolens Videncenter for Sundhedsteknologier i Hjemmet.

Armbånd sender alarm om væsketab
I dag skal der en blodprøve til for at måle væskefordelingen i kroppen. Det foregår typisk hos egen læge eller i et sygehusambulatorium og ofte først, når dehydreringsgraden er høj. Med armbåndet bliver lægebesøgene overflødige. Den ældre kan løbende overvåge sin egen væskebalance i hjemmet og få en alarm, når det er tid til at drikke.

- Det er meget simpelt. Man bærer armbåndet døgnet rundt og får en alarm, når det registrerer et væskeunderskud. Det betyder, at mange ældre helt kan undgå dehydrering og dermed opretholde et naturligt velbefindende, forklarer Finn Overgaard Hansen.

Et overset problem
Ældre udgør en særlige risikogruppe for dehydrering, fordi de oplever svækket tørst og ofte glemmer at drikke. Det forklarer John Michael Hasenkam, som er læge ved Aarhus Universitetshospital.

- Dehydrering er et meget stort og overset problem. Komplikationerne kommer snigende lidt efter lidt, og blot et lille væskeunderskud kan have stor betydning for både det fysiske og psykiske velbefindende, siger han.

Ifølge Sundhedsstyrelsen bliver cirka 500 ældre indlagt med symptomer på dehydrering hvert år.