Ingen penge til pressede sygehuse

Men der skal alligevel ses nærmere på den kritiske situation.

Den politiske chef for sygehusene i Århus Amt, Carl Johan Rasmussen (S), har ikke flere penge parat, selv om han indrømmer, at situationen på Kirurgisk Afdeling L på Århus Kommunehospital er uholdbar.

På afdelingen var der denne sommer en overbelægning på op til 150 procent.

- Men amtet har ikke flere penge, så skal der skaffes personaletimer til at løse problemerne med overbelægning, så er sygehuset nødt til at finde en løsning på det gennem omprioritering, siger Carl Johan Rasmussen (S) til Århus Stiftstidende.

På afdeling L mener overlæge Peter Funch Jensen, at man ikke har fået kompensation for en ekstrabelægning på 15 procent og de ekstra opgaver der kom, da der blev skåret ned på sygehuset i Odder.

Carl Johan Rasmussen afviser ikke, at regnestykket ikke gik op, da der blev skåret ned i Odder, og flere opgaver blev placeret i Århus.