Ingen købere af århusiansk kirke

Det er endnu ikke lykkedes at finde en køber til Den Apostelske Kirke på Nørre Allé i det centrale Århus. Salget er kirken er nu udsat.

Ifølge Århus Stiftstidende har Den Apostelske Kirke modtagte i alt seks bud i løbet af den netop overståede budrunde.

- Og ingen af dem var gode nok, siger Johnny Hansen, der er leder af Den Apostelske Kirke i Århus.

følge Johnny Hansen var budfristen relativ kort, og det kan ifølge ham være forklaringen på, at der ikke er kommet flere bud.

- I hvert fald ved vi, at der var en del interesserede, der ikke nåede at få afgivet deres bud, siger han til Århus Stiftstidende.

Kirken på Nørre Allé kommer i en ny budrunde i sidste halvdel af august.