Indleder IT-samarbejde

Mariager, Nørhald og Purhus kommuner ruster sig med et nyt IT-system til en eventuel sammenlægning.

Tre kommuner nord for Randers tager forskud på de kommunesammen- lægninger, der sandsynligvis vil finde sted i løbet af de kommende år.

Mariager, Nørhald og Purhus kommuner har indledt et IT-samarbejde, der blandt andet skal sikre et fælles elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem. Kommunerne har i fællesskab ansat den 28-årige cand. scient. adm. Tom Poulstrup til at opbygge det fælles IT-system, der også skal sikre, at arbejdsgangene i de tre kommuner bliver ens.

Ifølge en pressemeddelelse fra de tre kommuner gør det nye system dem bedre rustet til en eventuel sammenlægning.