Her vil sygehusene spare

Hospitalerne i Region Midtjylland skal spare i alt 400 millioner kroner. Se østjyske sygehuses oplæg til, hvor sparekniven skal svinges.

Århus Sygehus og regionshospitalerne i Silkeborg og Randers kom fredag med deres bud på, hvordan den kommende sparerunde skal gennemføres.

Står det til politikerne i Region Midtjylland, skal der i alt spares 400 millioner kroner på regionens sygehuse. Ledelserne på hospitalerne blev derfor tidligere på året bedt om at komme med deres bud på, hvor sparekniven skulle svinges.

Skejby Sygehus kom allerede med sit bud tidligere på denne måned, og med de seneste udspil er samtlige hospitaler færdige med at trykke løs på lommeregneren.

Nu er det op til politikere, om de vil følge hospitalledelsernes anbefalinger.

Nedenfor kan du se en oversigt over, hvor der - ifølge sygehusene - skal spares.

<b>ÅRHUS SYGEHUS:</b>
<ul><li>Ortopædkirurgisk afsnit bliver reduceret. I stedet for 6.800 årlige operationer skal der kun gennemføres 3.400.</li>
<li>På det medicinske område skal der nedlægges 40 sengepladser. Patienter skal desuden regne med at blive udskrevet tidligere end det er tilfældet i dag.</li></ul>

<b>REGIONSHOSPITALET RANDERS:</b>
<ul><li>33 ud af i alt 360 senge pladser i Randers nedlægges</li>
<li>Førstegangsfødende sendes hjem inden 48 timer</li>
<li>Dagkirurgien i Grenaa lukker - står p.t. for 2.000 indgreb årligt</li>
<li>Speciallægeambulatoriet i Grenaa lukker. Patienterne sendes i stedet til Randers</li>
<li>2 sengepladser i Grenaa lukkes ud af i alt 20</li>
<li>Skadestuen i Grenaa forbliver uberørt</li></ul>

<b>REGIONSHOSPITALET SILKEBORG:</b>
<ul><li>Jordemoderkonsultationer i Ry, Gjern og Them lukkes.</li>
<li>Sammenlægning af barselsgangen og fødegangen i Silkeborg. Førstegangsfødende skal sendes hjem efter 48 timer.</li>
<li>Antallet af diætister og socialrådgivere reduceres og det samme gælder antallet af sygeplejersker i ambulatorierne.</li>
<li>Ambulante funktioner i Regionshospitalet Skanderborg Sundhedscenter nedlægges</li>
<li>På det medicinske område skal der ske en række rokader. Der lægges op til at hele det ambulante område udbygges</li>
<li>Hammel Neurocenter skal fremover koncentrere sig om de højt specialiserede opgaver og svært skadede patienter. Derfor skal 20 såkaldte "moderate senge" nedlægges. Gangskolen lukkes og benamputerede vil ikke længere modtage et tilbud om rehabilitering og genoptræning.</li>
<li>Intensivafdeling skal fremover kunne modtage flere patienter med svære skader og aflaste Regions Midtjyllands øvrige hospitaler.</li>
<li>Flere ortopædkirurgiske patienter skal hurtigere kunne sendes hjem og antallet af senge skal reduceres. </li></ul>

<b>SKEJBY SYGEHUS:</b>
<ul><li>Halvdelen af Patienthotellet lukkes</li>
<li>Aflysning af kapacitetudvidelse til behandling af urinvejskirurgiske patienter</li>
<li>Forhøjelse af P-afgift</li>
<li>Stop for at sende hjertepatienter til bl.a. Varde og Odense</li>
<li>Lukning af Fertilitetsklinikken</li></ul>

<a href="/files/dokumenter/hjemmeside/2008/september/skejby_besparelser.xls" target="_blank">Se detaljeret oversigt over besparelserne på Skejby Sygehus</a>
<i>(Excel-regneark, tilføjet 4/9-08)</i>