Her skal vandet fortsat koges

Embedslæge ophæver delvist kogepåbud

1 af 2

Omkring 5.000 beboere i Ebeltoft har den seneste uge været plaget af kolibakterier i drikkevandet, og de har derfor været nødt til at koge vandet, inden det drikkes.

Nu ophæver Syddjurs Kommune delvist påbuddet.

Området, som fritages, dækker husstande i vandværkets forsyningszone 2 (grøn zone). I dette område er det ikke længere nødvendigt at koge vandet. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Husstande i forsyningszone 1 (rød zone) skal stadig koge vandet, da det fortsat er forurenet. Dette område dækker de centrale dele af Ebeltoft by og størstedelen af Ahl, syd for Ebeltoft.

Syddjurs Kommune anbefaler, at de ejendomme, der ligger i zone 2, gennemskyller deres vandinstallationer grundigt, for at

mindske en eventuel tilstedeværelse af "gammelt" forurenet vand.

Kommunen oplyser endvidere, at der i den kommende periode vil blive ført ekstra kontrol af kvaliteten på drikkevandet.