Her er chancen størst

Se, hvor det er nemmest at finde en praktikplads

Hvis du statistisk set skal have størst mulighed for at finde en praktikplads i Østjylland, så skal du flytte til Horsens.

Horsens er nemlig den kommune, hvor færrest elever mangler et sted at komme i lære.

Det viser en ny kortlægning fra Ugebrevet A4.

I Horsens Kommune mangler 9,28 procent af eleverne på erhvervskolerne en praktikplads.

Ved siden af i nabokommunen Odder er det derimod straks det modsatte. Odder er den østjyske kommune, hvor flest elever mangler en praktikplads. Her står 16,47 procent af eleverne uden en praktikplads.

Ifølge Peter Koudahl, der er lektor ved Institut for Læring og Filosofi på Aalborg Universitet, skyldes de kommunale forskelle koncentrationen af elever i den enkelte kommune, sammensætningen af elevgruppen i kommunen og et mismatch mellem elevernes uddannelsesvalg og det lokale udbud af praktikpladser.

- Det er helt nødvendigt at få løst praktikpladsmanglen for at gøre erhvervsuddannelserne attraktive, så flere søger ind, og færre dropper ud. Ellers har man de facto uddannelser, der kan påbegyndes, men som man ikke ved, om man kan få lov at færdiggøre. Det er erhvervsuddannelsernes største problem i dag, siger Peter Koudahl til Ugebrevet A4.

Kommunerne Østjylland ligger dog alle foran flere af kommunerne omkring København. For eksempel er tallet for Vallensbæk 24,73 procent, som en af de højeste.

Fælles for alle af landets kommuner er i følge Ugebrevet A4, at andelen af unge uden praktikplads er skudt i vejret siden 2008.

Her kan du se en status på, hvor mange elever på erhvervsskolerne, der manglede en praktikplads i juli 2013:

- Odder - 16,47 procent (346 elever)

- Randers - 16,14 procent (1895 elever)

- Silkeborg - 15,87 procent (1424 elever)

- Favrskov - 13,98 procent (758 elever)

- Norddjurs - 13,85 procent (700 elever)

- Aarhus Kommune - 13,78 procent (4078 elever)

- Syddjurs - 13,69 procent (577 elever)

- Skanderborg - 11,34 procent (679 elever)

- Horsens - 9,28 procent (1249 elever)

Der er ingen tilgængelige data for Samsø.

Kilde: Ugebrevet A4 på baggrund af data fra Undervisningsministeriets praktikpladsstatistik.