Hensynsløs kørsel af bilister

De forbikørende bilister kørte blot forbi i høj fart, efter to biler var stødt sammen på motorvejen.

Et i sig selv forholdsvis udramatisk uheld på motorvej E 45 i morges var tæt på at udvikle sig til noget langt værre, fordi bilerne på motorvejen blot blev ved med at suse forbi.

I sædvanlig høj motorvejsfart fortsatte trafikken uanfægtet, selv om de to biler, der var stødt sammen, holdt stille i overhalingsbanen ved afkørsel 53 ved Skanderborg.

Politiet betegner de forbikørendes kørsel som ekstremt farlig.

Kort efter kl. 9 blev de to skadede biler fjernet fra uheldsstedet.