Grundstødning skyldes fejl i kommunikationen

Græsk tankskibs grundstødning nær Samsø i maj 2007 skyldes dårlig kommunikation mellem lods og skibets personale.

Søfartsstyrelsen er nu kommet med den endelige rapport, der slår fast, hvem der svigtede, da skibet "Minerva Concert" gik på grund ved Samsø i maj sidste år.

Skibet kom fra Fredericia og skulle til Rotterdam, da det kom ud af kurs og uden for sejlrenden. Skibet, der er dobbeltskroget, var lastet med 81.200 ton råolie.

Der var en dansk lods ombord på det græsk indregistrere skib, og det var netop lodsen, der var hovedsynderen.

En netop offentliggjort rapport fra Søfartsstyrelsen slår nemlig fast, at der var tale om "mangel på opmærksomhed og præcision" fra lodsens side.

Desuden nævner rapporten "mangel på samarbejde og kommunikation mellem lods og styrmand" som endnu en årsag til, hvorfor det gik galt.

Farvandet mellem Hatter Barn og Hatter Rev udgør et af de farlige steder i den såkaldte T-rute, og der har i tidens løb flere grundstødninger netop på dette sted.

Du kan læse Søfartsstyrelsen rapport ved at <a href="http://www.sofartsstyrelsen.dk/graphics/Synkron-Library/DMA/S%F8ulykkesrapporter/rapporter%202007/MINERVA%20CONCERT.pdf" target="_blank">trykke her</a>.