Grav affaldet op

Danmarks Naturfredningsforening om lossepladser

02:14

1 af 2

Grav skidtet fra de gamle lossepladser op. Sådan lyder kravet nu fra Danmarks Naturfredningsforening.

I Hinnerup er der et grønt område med kolonihaver tæt på byens centrum. Men under det grønne græs og de mange højbede er det småt med idyllen.

Her ligger der en masse gammelt affald i en stor usorteret dynge - fra en gammel losseplads - ligesom det er tilfældet tusindevis af andre steder i landet.

SE: Kort: Her er der lossepladser

- Jeg synes, at det er ærgerligt, de bare ligger der. De er jo en bombe for vores grundvand, fordi nogle af dem indeholder farligt affald og farlige gifte, siger Alfred Borg, der er lokalformand i Danmarks Naturfredningsforening i Favrskov og også sidder i foreningens hovedbestyrelse.

Og står det til ham, så skal det gamle affald graves op.

- Jeg mener, at man burde gøre en indsats for at få gravet de gamle lossepladser op, siger Alfred Borg.

Affaldet stammer fra 1960'erne og 1970'erne, hvor affald fra både landbrug, industri og private husholdninger blev hældt usorteret i store huller og grusgrave. I alt findes der i dag 348 nedlagte lossepladser i Østjylland, og nogle steder truer det gamle affald drikkevandet.

SE: Lossepladser truer drikkevandet

Ifølge Danmarks Naturfredningsforening behøver det ikke at ruinere myndighederne at grave de store mængder affald op igen, da skraldet bør betragtes som en ressource.

- Affald er også en ressource, som vi har fået øjnene op for i dag. Det er noget, som man fremover bør arbejde mere med at få gjort noget ved, siger Alfred Borg.

Så bør man grave det op?

- Ja. Det er muligt, at tiden ikke helt er moden til det endnu, men det er faktisk perspektivet, siger han.

Det vil koste mange penge at grave de gamle lossepladser op, men Alfred Borg mener, at affaldet i sig selv vil kunne betale for arbejdet.

- Vi bliver bedre og bedre til at genanvende ting, så det vil jeg mene, siger han.

Du kan se mere om de gamle lossepladser i indslaget øverst i artiklen.