Giftgrunde renses

Mest giftige renses først

Nogle grunde kan frikendes efter nærmere undersøgelser, mens andre må endevendes for at fjerne gammel forurening. Denne tidligere renserigrund rummede chlorerede opløsningsmidler. Foto: Region Midtjylland

Region Midtjylland bruger i år knap 44 mio. kroner på at rense op efter  jordforureninger. Boliggrunde med de mest giftige stoffer kommer i første række.

Efter gennem en årrække at have kortlagt flere end 11.000 grunde som muligt forurenede er Region Midtjylland nu ved at have styr på, hvor problemerne ligger, og hvor det er nødvendigt at skride ind. Det fremgår af Jordforureningsplan 2013, som regionsrådet godkendte på sit møde onsdag.

Det fremgår også, at regionen i år vil bruge knap 44 mio. kroner på området for jordforurening. Heraf forventes omkring halvdelen at blive brugt på forarbejde samt boringer og andre undersøgelser, der skal be- eller afkræfte en forurening, og den anden halvdel på at fjerne forureninger og rydde op efter dem.

3.000 grunde frikendt

Af de godt 11.000 grunde, der oprindelig var i regionens søgelys på grund af deres forhistorie som hjemsted for eksempelvis renserier, maskinstationer, frugtplantager og andre erhverv, der kan have spildt forurenende kemikalier, er cirka 3.000 helt frikendt for forurening. Omkring andre 2.500 er undersøgt og kortlagt som forurenede, og så er der endelig 5.500, som stadig "kun" er mistænkt.

De giftigste først

Regionen har besluttet at prioritere det fortsatte miljøarbejde med de kortlagte grund sådan, at de forureninger, der indeholde de mest belastende stoffer og er til størst risiko for borgerne, håndteres først.

Sideløbende hermed skal regionen tilbyde inden for et år at undersøge mistænkte boliggrunde, hvis grundejeren beder om det. Og de gør en del grundejere, for mange har brug for en hurtig afklaring af, om der er problemer eller særlige hensyn at tage på deres grund - eksempelvis hvis de overvejer at sælge den eller bygge til.

Kilde: Region Midtjylland. Klik for at læse mere.