Gellerup mister præst

Århus Stift nedlægger en præstestilling i Gellerup, fordi man skal spare. Menighedsrådet frygter for, at man mister kontakten til muslimerne i området.

Når den nuværende provst Steen Skovsgaard forlader sin stilling, bliver stillingen ikke genbesat, fordi Århus Stift skal spare. Dermed har Gellerup Kirke kun to præster tilbage i det altovervejende muslimsk dominerede område.

Ifølge kirken bliver man nu nød til at nedprioritere samarbejdet med områdets muslimer for at få tid til de egentlige kirkelige handlinger.

- Vi har haft et rigtigt godt samarbejde med imamerne herude, det kan gå tabt nu. Jeg fygter, at vi driver væk fra hinanden, og at de mere konservative kræfter får bedre grobund herude, siger menighedsrådsformand Jacob Rosenkrans Pedersen til TV2 / ØSTJYLLAND.

Sten Skovsgaard, hvis stilling bliver nedlagt, forlader sit job, fordi han er blevet udnævnt til biskop for Lolland Falster stift.

.