Frygter for invasion

Opfordrer folk til ikke at fodre ænder

En gåtur i parken for at fodre ænder, kan for mange være en hyggelig beskæftigelse. I virkeligheden gør man dog ænderne og naturen en tjeneste ved at lade være.

Sådan lyder det i dag fra Skanderborg Kommune, som opfordrer borgerne til at lade brødposerne blive derhjemme.

Det lyse brød er ikke godt for de små maver og kan samtidig være med til at tiltrække endnu flere ænder til parkerne. I sidste ende kan det ifølge Lars Møller fra Teknik og Miljø betyde, at søerne kan lide skade:

- Mere mad er lig med flere ænder, og dermed tilføres mere næring til søen og flere "høm-hømmer" i byparken. Dette giver flere alger i søen, og dermed mere grumset badevand. Der bliver arbejdet intensivt på flere fronter, med at gøre vandet i vores søer mere rent, både til gavn for naturen og de badende, og hver kilde til forurening der lukkes, betyder noget, siger han.

Skanderborg Kommune har nu igangsat en informationskampagne, som skal gøre borgerne opmærksomme på deres ellers velmente gernings indflydelse på naturen.

Du kan se hele kommunens folder omkring fodring af ænder ved at klikke her.