Frifindes efter fupkurser

Chef kan ikke straffes for svindel

Vestre Landsret har onsdag frifundet en uddannelseschef ved Skanderborg Odder Center for Uddannelse. Det oplyser mandens forsvarsadvokat, Jan Schneider.

Uddannelseschefen blev ellers i oktober idømt en betinget dom på ni måneders fængsel ved byretten i Horsens for svindel med skattekroner.

- Vestre Landsret har truffet den helt rigtige afgørelse i en sag, som min klient aldrig burde have været tiltalt for, siger Jan Schneider.

Sagen drejer sig om, at centret har indberettet fiktive kursushold til Undervisningsministeriet og på den måde har opnået tilskud, som man ikke var berettiget til.

Men Vestre Landsret vurderer, at uddannelseschefen ikke aktivt har medvirket til ulovlighederne, selv om han angiveligt har været vidende om de fiktive kurser.

Landsretten fastslår nemlig, at manden ikke har haft pligt til at underrette hverken politiet eller centrets bestyrelse om fifleriet, og derfor kan han heller ikke dømmes for passiv medvirken.

I forbindelse med byretssagen blev centrets direktør også dømt i sagen. Direktøren blev idømt en straf på fængsel i to år og tre måneder, men retten valgte, at manden kun skulle afsone tre måneder, mens resten blev gjort betinget.