Flyveplads skal dæmpe støjgener

Naboer til Randers Flyveplads klager over støj. Miljøklagenævnet giver dem ret.

To støjplagede naboer, der har klaget over trafikmængden fra Randers Flyveplads, har fået medhold hos Miljøklagenævnet.

I sin afgørelse skriver klagenænet blandt andet, at hele 40 ejendomme er plaget af støj, og dermed altså ikke kun 10 boliger, sådan som Århus Amt tidligere har målt sig frem til.

Med afgørelsen bliver skoleflyvninger og faldskærmsudspring vanskelige at gennemføre i fremtiden, mener klagerne efter at have læst nævnets 28 sider lange rapport igennem.

Med afgørelsen tvinges amtet til at udstikke nye retningslinjer for flyvningen på lufthavnen.