Flest flygtninge til Midtjylland

Udsigt til flere asylansøgere

Udlændingestyrelsen forventer, at 12.000 flygtninge får ophold og skal overgå til integration i kommunerne i 2015. Og det er en opjustering - hidtil lød forventningen på, at 4.000 flygtninge skulle integreres rundt om i landet til næste år.

Opjusteringen får betydning for Østjylland. Det er nemlig kommunerne i Region Midtjylland, der skal modtage flest flygtninge. I alt 3.212.

Derefter følger kommuner i Region Syddanmark med 3.004 personer. Færrest flygtninge skal huses i kommuner i Region Nordjylland. Her regner styrelsen med 1764 flygtninge.

Udlændingestyrelsen forventer 20.000 asylansøgere i 2015.

- På den baggrund har udlændingemyndighederne opjusteret forventningen for antal tilladelser på asylområdet. Samlet set medfører dette en forventning om, at antallet af tilladelser på asylområdet udgør i størrelsesordenen 12.000 personer, skriver Udlændingestyrelsen.

Tallene understreger, at der er behov for regeringens stramning på asylområdet, mener formanden for Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik i Folketinget, Troels Ravn (S).

- Det, vi oplever, er det højeste antal asylansøgere i mere end 30 år. Vi står over for en stor udfordring. Mellemøsten står i brand, og vi har det største antal flygtninge siden Anden Verdenskrig, skriver han i mail til Ritzau.

- Danmark tager et stort ansvar og viser medmenneskelighed ved selvfølgelig at hjælpe i verdens brændpunkter, men vi skal samtidig være realister, fordi Danmark er et lille land, der også skal kunne håndtere integrationen, lyder det.

Det er en stigning i antallet af asylansøgere i sensommeren, der gør, at Udlændingestyrelsen skruer op for antallet af flygtninge, som overgår til kommunerne.

I år forventer styrelsen, at cirka 6000 flygtninge vil overgå til integration og "boligplaceres" i kommunerne. Hvor tallet for 2015 altså forventes at nå op på 12.000.