Flere skraldespande i Århus

Efter lang tids kritik af for få og for små skraldespande i Århus er der nu sat nye op. Og der er flere på vej.

Århus kæmper i øjeblikket med det lidet flatterende øgenavn: "Svinets By". Det er noget, som Teknik og Miljø under Århus Kommune kæmper for at lave om på.

Et af tiltagene var en kampagne, hvor man simpelthen lod være med at samle skrald op i en periode for at vise århusianerne, hvor meget de sviner.

Et nyt og konkret tiltag er, at der nu bliver flere affaldsspande op rundt om i kommunen.

- Det skal i hvert fald ikke være mangel på affaldspande, der er årsagen til, at skraldet flyder i midtbyen, i parkerne og på strandene. Borgerne skal opleve, at de altid vil kunne komme af med deres affald indenfor en overskuelig afstand, lyder det fra den radikale rådmand Peter Thyssen.