Flere Skanderborg-billetter

Der var ellers meldt udsolt allerede i juni, men nu har arrangørerne af årets Skanderborg Festival fundet ekstra partoutbilletter.

Var du lidt for sent ude, da billetterne til Skanderborg Festival 09 blev sat til sal? Så er der nu et lille håb, om at begyndelsen af august alligevel kan foregå foran Bøgescenen.

Festivalledelsen har udbudt 500 ekstra partoutbilletter til salg.

- Det er lykkedes os at få skåret godt ned på antallet af fribilletter til leverandører, kunstnere og andre gæster og på antallet af medhjælpere på festivalen - og samtidig har vi fået skabt mere plads i skoven, ved at indrette anderledes. Derfor kan vi både nå vores mål med at få reduceret det samlede antal gæster i skoven, skabe mere luft og plads og samtidig sætte yderligere 500 partoutbilletter til salg, hvilket er rigtig godt for festivalens økonomi, siger talsmand Poul Martin Bonde.