Flere mandlige pædagoger

Har fået penge til ligestillingsprojekt

Fire daginstitutioner i Skanderborg har fået 340.000 kr. fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold til at undersøge, hvordan man kan trække flere mandlige pædagoger til småbørnsområdet.

Projektet strækker sig over de kommende måneder og gennemføres i samarbejde med VIA University College.

- Mænd er vigtige rollemodeller for børn i 0- 6-års alderen. Og det er vigtigt, at børnene også oplever, at mænd kan være omsorgspersoner. Derfor vil vi gerne blive bedre til også at gøre plads til mændene, og vi vil gerne blive klogere på, hvad det er de bidrager med, forklarer Lotte Brun Hansen, der er leder for alle fire daginstitutioner under navnet Skanderborg Vest.

Søger ikke børnehaver og vuggestuer

Selvom der uddannes flere mandlige pædagoger, går de stadigvæk uden om børnehaver og især vuggestuer, når de skal søge job. Derfor har ministeriet lavet en pulje til projekter, der skal få flere mænd til at arbejde i småbørnsinstitutionerne.

Ifølge BUPL udgør andelen af mænd i vuggestuer kun 2,3 procent. For børnehaver er andelen 6,3 procent. Til trods for at der bliver uddannet flere og flere pædagoger.

Skanderborg Vest, der består af Børnehuset Eskebækparken, Børnehuset Æsken, Børneriget Skanderborg Bakker, Vrold Børnehus, har i dag 12 mænd ansat ud af 71 medarbejdere og ligger dermed allerede over landsgennemsnittet.