Fejl på hver anden legeplads

Halvdelen af alle skole-legepladser i Århus Kommune havde fejl, der udgjorde en risiko for børnene.

Århus Kommune er færdig med at kontrollere kommuneskolernes legepladser for dårlig sikkerhed. Og resultatet er ikke opmuntrende. Efter gennemgangen af de 51 skoler, måtte 25 skoler fjerne legeredskaber eller lukke dem midlertidigt.

Inspektionen kommer, efter en otte-årig dreng i sidste uge omkom, da han legede på en defekt legeplads på Sølystskolen i Egå.

- Nu kan forældre være trygge ved at lade deres børn bruge legepladser på skoler i Århus Kmmune, siger skolerådmand Torben Brandi Nielsen (S).

Udover den ekstra kontrol har Århus Kommunale Skolevæsen indgået aftale om, at Naturforvaltningens Park Drift og Anlæg inden 1. november gennemfører en endnu grundigere kontrol af egeredskaberne.

Desuden bliver der nu arrangeret en temadag om legepladssikkerhed for skolernes driftspersonale.