Fakta: Det ved vi om Tilst-sagen

Domstol tager sagen op

02:43

1 af 2

Sagen om politiets skud mod seks biltyve ved Aarhus har snart været igennem alle tænkelige retslige instanser.

Den såkaldte Tilst-sag, hvor to mænd i 2001 blev dræbt af politiets skud, tages nu op af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg.

Se: Domstol tager Tilst-sag op

Herunder kan du læse om forløbet i sagen:

- Natten til 29. december 2001 døde 25-årige Lars Wølch Jørgensen og 23-årige Claus Nielsen af skud fra politiets pistoler, da to betjente fra en hundepatrulje forsøgte at stoppe seks biltyve i Tilst ved Århus.

- Betjentene har forklaret, at de affyrede 12 skud i nødværge, fordi biltyvene forsøgte at køre dem ned.

- Både Statsadvokaten og Rigsadvokaten undersøgte sagen og afviste at retsforfølge betjentene, men pårørende rejste siden en civil sag, der tvang betjentene til at forklare sig i retten.

- I sommeren 2009 frifandt landsretten de to betjente. Stig Wølch Jørgensen, far til den ene af de dræbte, besluttede at anke sagen til Højesteret.

- Højesteret stadfæstede i november 2011 landsrettens afgørelse og slog fast, at hverken skuddene eller den efterfølgende undersøgelse var en krænkelse af menneskerettighederne.

- I maj 2012 blev sagen sendt til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, som nu har besluttet at tage sagen op.

I indslaget øverst i artiklen kan du se mere om sagen.