Færre bliver syge på sygehus

Ny strategi har forbedret patientsikkerhed

Systematiske observationer har været med til at øge patientsikkerheden på hospitalet i Horsens.

Siden 2010 har Hospitalsenheden arbejdet målrettet på at nedbringe antallet af blandt andet infektioner, tryksår og respiratorrelateret lungebetændelse.

Det har nu vist sig at give gode resultater. I dag er der 35 procent færre patienter med svær blodforgiftning, og hospitalet ikke ikke haft et eneste tilfælde af respiratorrelateret lungebetændelse de seneste 728 dage.

De gode resultater skyldes, at personalet nu dagligt observerer og dokumenterer patienternes løbende tilstand:

- I dag måler vi patienternes værdier hver eneste dag. Det gjorde vi ikke ligeså systematisk før. Nu måler vi hver værdier som for eksempel blodtryk, puls og respiration hos patienterne. Det er med til at sikre, at vi kan fange infektioner i opløbet, siger Mette Ringtved, afdelingssygeplejerske på Medicinsk Sengeafsnit, til TV 2 | ØSTJYLLAND.

Strategien hedder "Patientsikkert sygehus", som er et samarbejde mellem fire danske sygehus, Danske Regioner, Trygfonden og Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

De nye arbejdsgange med systematisk at observere patienterne, skal nu udbredes til landets andre sygehuse.

Nedenfor kan du se nærmere på de gode resultater fra hospitalet i Horsens:

- 35 procent færre patienter med svær sepsis (blodforgiftning) og septisk shock dør

- 11 måneder i træk med betydeligt færre patienter i blødningsrisiko

- 728 dage uden en respiratorrelateret lungebetændelse

- 366 dage uden en centralt venekateter-relaterede infektioner (CVK-infektioner)

- 288 dage imellem alvorlige medicineringsfejl

- Over 600 dage uden tryksår på kvindeafdelingen, 145 dage uden tryksår på neurologisk afdeling og mere end 200 dage uden tryksår ved hoftebrudspatienter

- Betydeligt længere tid mellem dødsfald forårsaget af en akut blodprop i hjertet (AMI-dødsfald)

- Reduktion i antallet af hjertestop i huset.