For få penge til miljø-landbrug

Århus Amt mangler 100 millioner kr. til landmænd, som vil dyrke miljøvenligt.

Århus Amt kan slet ikke imødekomme alle de ansøgninger, som landmænd har indsendt om tilskud til miljøvenligt jordbrug, skriver LandbrugsAvisen.

Amtet har fået 484 ansøgninger om et samlet beløb på 126 millioner kr., men amtet har kun 23 millioner kr. at gøre godt med til de såkaldte MVJ-ordninger. Dermed er der for første gang i amtets historie ikke penge nok til at imødekomme alle ansøgninger.

På landsplan har cirka 4.500 jordbrugere søgt om tilskud på i alt 1,4 milliarder kr. Men Direktoratet for FødevareErhverv har kun tildelt i alt 310 millioner kr. til alle amter til fordeling mellem de landmænd, der søger penge til miljøvenlig drift.